QR info

QR katalog

QR info katalog

Zkušební generování
PDF s QR kódem

QR kódy lze snímat pomocí chytrých telefonů, které nasměrují uživatele na příslušnou webovou stránku.

QR info katalog je webová aplikace, která umožňuje
vytvářet a zobrazovat neomezeně strukturované informace dostupné pomocé QR kódů.

QR info katalog lze využít jako ideální propojení reálného světa předmětů s jejich virtuálním popisem na Internetu.

Tuto službu poskytuje Atelier Miloslav Heřmánka,
kde můžete doptat na podrobnosti.

Jednoduchý generátor QR kódu

Text určený k převodu do QR kódu:

(Z textu budou odstraněny škodlivé znaky)

Spolehlivost kódu:
malá  střední  větší  největší